Biologische landbouw & eten

De term biologisch is bij wet beschermd. Kort gezegd staat het voor producten die met zorg voor milieu, mens en dier zijn geproduceerd. Of dit in de praktijk ook daadwerkelijk gebeurd wordt gecontroleerd door de onafhankelijke organisatie Skal. Producten die het etiket biologisch mogen dragen zijn meestal te herkennen aan het Europees keurmerk en het EKO-keurmerk.

Biologische landbouw
landbouw
Bij biologische landbouw is het streven de milieubelasting door de mens zo laag mogelijk te houden met een landbouwsysteem dat zo natuurlijk mogelijk werkt. De biologische boer mag geen chemisch bestrijdingsmiddelen en kunststoffen gebruiken. In plaats daarvan maakt de boer gebruik van organische mest van de boerderij of van een boerderij in de buurt. Om ziektes te voorkomen, kiest de boer voor sterke plantenrassen die daar tegen bestand zijn en die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden. Het behouden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid is ook onderdeel van een biologisch landbouwbedrijf. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door vruchtwisseling. Dut betekent dat een productsoort nooit twee keer achter elkaar op de zelfde grond wordt geteeld. Dit voorkomt ziektes in de gewassen, onkruid en de bodemstructuur wordt niet aangetast. Het duurt meestal een aantal jaren voor een productsoort weer opnieuw op een stuk grond wordt geteeld.

Voor een veehouderij geldt dat dieren biologisch voer krijgen toegediend en de manier van werken van de boer wordt afgestemd op de natuurlijke behoefte van de verschillende soorten vee. Zo moet er een vrije uitloop gerealiseerd zijn voor de dieren.

Biologische producten
producten
Producten die van een biologische boerderij komen, mogen het Europese keurmerk dragen. Er zijn ook producten die na productie op een landbouwbedrijf nog verder verwerkt moeten worden. Deze verwerkers zijn ook aan strenge regels gebonden. Zo is er een grote beperking op het gebruik van kunstmatige toevoegingen en hulpstoffen. Slechts een zeer beperkt aantal E-nummers is toegestaan. Er moet zoveel mogelijk gewerkt worden met producten van agrarische oorsprong. Een bedrijf dat zowel biologische als niet-biologische producten verwerkt, moet zorgen dat hier een strikte scheiding tussen is.

Zowel de biologische landbouwbedrijven als de biologische verwerkers worden streng gecontroleerd om te waarborgen dat de strenge regels met betrekking tot biologisch produceren en verwerken van eten worden nageleefd. De producten zijn verkrijgbaar in speciaalzaken voor biologische voeding, op biologische markten, maar ook steeds vaker gewoon in de supermarkt.