Nederlandse landbouw steeds duurzamer

Nederlandse landbouwbedrijven zijn volgens informatie van LEI Wageningen UR de laatste jaren steeds duurzamer geworden. Er wordt minder ammoniak, fosfaat en stikstof uitgestoten en het gebruik van antibiotica en energie neemt af.

Duurzaamheidsprestaties 2011. Hoe groter het vlak, hoe gunstiger de score.

Duurzaamheidsprestaties 2011; hoe groter het vlak, hoe gunstiger de score. (wageningenur.nl)

Kosten en het milieu sparen

Steeds meer boeren en tuinders komen tot de ontdekking dat duurzaamheid niet alleen leidt tot de productie van betere producten, maar dat het ook kan leiden tot hogere winsten. Door minder grondstoffen en energie te gebruiken zijn de kosten lager en het milieu en de portemonnee worden tegelijkertijd gespaard.

Elk bedrijf een eigen benchmark

Het LEI wil ieder land- en tuinbouwbedrijf een eigen duurzaamheidsbenchmark, of -score, toekennen waarmee zij eenvoudig kunnen vergelijken hoe zij het doen ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Zo is het direct duidelijk wanneer er bijvoorbeeld relatief veel energie wordt gebruikt en kan er tijdig naar een oplossing worden gezocht.

Europese vergelijkingen

duurzame-energie-duitsland

Opgewekte duurzame energie in 2010 (technorati.com)

In de toekomst zal het voor boeren en tuinders bovendien mogelijk worden om ook in Europees verband vergelijkingen te maken. Zij kunnen zo ook internationaal bekijken hoe zij ervoor staan. Naar verwachting zullen binnen Europa vooral de Duitsers op het gebied van duurzaamheid goed scoren, aangezien zij zelf veel duurzame energie opwekken. De Duitse boeren vertegenwoordigen zo’n 11% van de totaal opgewekte groene energie in Duitsland. In Nederland kopen boeren vaker stroom in bij energieleveranciers, vooral om de tarieven voor het inkopen van de energie voordeliger zijn dan de kosten en belastingen die men moet betalen wanneer er zelf stroom wordt opgewekt.