Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw

SONY DSCVan 2002 tot 2011 gaf de Task Force uitvoering aan het Convenant Biologische Landbouw met als doel het biologische segment harder te laten groeien dan het reguliere segment. Om dit te bereiken werkten overheid, brancheorganisaties en het bedrijfsleven samen.

Het eerste van de drie convenanten dateert uit mei 2001. Daarin werd de doelstelling opgenomen dat 5 procent van de levensmiddelenomzet uit biologische producten moest bestaan. Deze doelstelling werd in het tweede convenant uit 2004 gehandhaafd. Dat moest bereikt worden door onder andere het prijsverschil te verkleinen door efficiencyverbeteringen. Andere doelstellingen waren het ondersteunen van exportactiviteiten van het bedrijfsleven en het verbeteren van biologische kennisontwikkeling en uitwisseling.

Van 2008 tot 2011 liep het derde convenant. Het doel was om in 2011 een robuuste biologische sector te hebben die op eigen benen zou kunnen staan. Na het aflopen van dit derde convenant werd er geen nieuwe officiƫle samenwerking gesloten en stopte de Task Force. Dit had als reden dat de biologische sector sterk genoeg moest zijn om zonder convenant verder te kunnen. De overlegstructuren bleven wel bestaan.

Ondanks dat het convenant is geƫindigd in 2011, bleef de biologische sector de afgelopen jaren groeien. Zo stegen de consumentenbestedingen aan biologische voeding in 2012 met 14,3 procent. Dat komt onder andere doordat supermarkten een steeds groter assortiment biologische producten verkopen. Toch is de omzet van biologische voedingsmiddelen slechts 2,3 procent van het totaal. In 2011 was dat nog 2 procent. Boven het gemiddelde liggen de productgroepen eieren (9,6 procent), zuivel (4,8 procent) en AGF (3,9 procent). Ondanks de groei, is er een daling zichtbaar in het aantal hectare biologisch gecertificeerde landbouwareaal. In 2012 nam het af van 55.194 naar 53.782 hectare. Dit komt mede door het wegvallen van de subsidie voor de certificatiekosten van biologische landbouwers. Met name kleine bedrijven hebben aangegeven de certificatiekosten niet meer te kunnen betalen.

Inmiddels hebben biologische boeren, verwerkers, handelsbedrijven en retailers zich verenigd in een nieuwe ketenorganisatie: Bionext. Het doel is dat deze organisatie ook gesprekspartner is voor de overheid.